Boek nu
Direct Line (+297) 5866654 Toll Free 866 978 5948

Copyrights & Legal Notice

Auteursrechten en Legal Notice

De complete inhoud van deze site www.boardwalkaruba.com is het auteursrechtelijk eigendom van Boardwalk en mag niet worden gekopieerd, gedistribueerd weergegeven, gereproduceerd of doorgegeven in enige vorm of op enige wijze, elektronisch, mechanisch, fotokopieën, opnamen, of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Boardwalk. De inhoud mag worden gedownload en uitsluitend gereproduceerd voor persoonlijk niet-commercieel of intern gebruik.

Boardwalk streeft ernaar om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze site zo accuraat en betrouwbaar mogelijk is. Echter, terwijl we elke dag ons best doen, zijn (druk) fouten-en / of nalatigheden niet uitgesloten. Boardwalk wijst elke garantie van welke aard de vraag of uitdrukkelijk of impliciet als om elke aangelegenheid dan ook betrekking tot deze website.

Boardwalk garandeert niet de accuraatheid, valuta of volledigheid van de inhoud, met inbegrip, zonder beperking, informatie met betrekking tot prijzen. Boardwalk zal van tijd tot tijd de inhoud van deze site herzien en behoudt zich het recht voor om dergelijke veranderingen te maken zonder enige verplichting tot verleden, huidige of toekomstige bezoekers van deze website te kennis stellen.

 


Close